X
تبلیغات
زولا
تریش پاره ای بلند و کم عرض است که از پارچه، پوست یا امثال آنها جدا کنند
چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1389

جملاتی از گیله مرد بزرگ، سلطان واژه ها، "نادر ابراهیمی"، جملاتی که باید زرنگاری کرد و بر دل و ذهن کوبید...

 

- یا به میدان نیا یا تمام بیا! جنگ کاهلانه همیشه به سود دشمن است . کج دار و مریز حرف مفت مفت است . بادیه یی که کجش داشته یی و نمی ریزد ، در واقع چیزی در آن نیست که بریزد . بادیه که لبالب شد ، یک ذره هم نمی توان کجش کرد . هیچ موجودی در جهان نفرت انگیزتر از عاشق نیم بند نیست .       

 

- انسان وقتی انسان است که خودش را معیار همه چیز نداند و باور کند که ممکن است خیلی ها، خیلی چیزها را بهتر از او بفهمند.   

 

- نمی شود اولین قدم را در راه ظلم برداشت و به ظالم مطلق تبدیل نشد و نمی شود ظالم بود و محبوب مردم و ملت بود .  

 

  

- این واقعیت را بپذیر که هر قصه سرانجام در نقطه ای به پایان می رسد و این واقعیت را هم که اگر قصه ای تمام نشود ، قصه ای تازه آغاز نمی شود . و من و تو در تمام عمر در اندیشه قصه های نو بودیم و آغازهای نو ..... مارال ! تمام شدن مساله یی نیست ، چگونه تمام شدن ، مساله ی ماست .     

 

- اطاعت کورکورانه ، اطاعت نیست ، جنایت است .   

 

 

- عاشق شدن حرفه ی بچه هاست ، عاشق ماندن هنر مردان و دلاوران .  

   

- انسان اگر گه گاه با تمام نیروی خود زار نزند ، انسان نیست ، سنگ است. 

 

   

- مرا نم نم باران تر نمی کند ، بی مهری تو به قهر نمی کشد ، از خویش راندن تو مرا ، مرا به جایی جز تو نمی راند ...   

 

گل می کند شقایق ، دانه ی اسفند می رسد ، مارال!
می چرخد چرخ چاه ، دلو خالی پر می شود ، مارال !
هرگز باور نکن که زمان ایستاده یا به عقب می رود ، مارال !
گندم خوب کاشته ای ، فصل درو می رسد ف مارال !   

 

- سیه بختی انسان از روزی شروع نشد که اشتباه کرد ، از روزی شروع شد که پی به اشتباه خود برد و به ان اعتراف نکرد .... 

 

 

- حرفی که دل دیگران را می شکند از دل شکسته خبر می دهد .  

 

 

- بزرگ کسی ست که بزرگی کند نه اینکه بزرگی را مثل خورجین به خودش آویزان کند .  

 

- تنهایی را فقط در شلوغی می شود حس کرد .  

 

- یک مملکت را نابود کرده اند که تهران را بسازند . پس چه بهتر که آدم برود آنجا و هر کار که بخواهد از آنجا شروع کند .   

 

- محبوبیت از همه ثروت ها شیرین تر است.   

 

 

و ...من مدیون نادر هستم... 

روحش شاد